เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับ www.siampoker.com และการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านซึ่งเกี่ยวกับ(เดิมพัน)

การบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลง

 • เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ บริการหรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา และวางเดิมพันกับเรา เมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง และยังคงใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของ SIAMPOKER ถือว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว
  ท่านจะได้รับการผูกมัดโดยกฎข้อบังคับและนโยบายสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งรวบรวมมาไว้อ้างอิงในหัวข้อนี้ (และการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาได้ในภายหลัง) หากข้อตกลงนี้และเอกสารใดๆซึ่งได้รับการรวบรวมมาเพื่อใช้อ้างอิง เกิดความไม่สอดคล้องกัน
  ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 • ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเราอาจต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเป็นระยะตามสมควรรวม (โดยไม่จำกัด) เพื่อเหตุผลด้านการโฆษณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีใช้ ข้อแนะนำ
  หรือข้อเสนอแนะจากการควบคุมกฎระเบียบ หรือเพื่อเหตุผลด้านการบริการลูกค้า
 • เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ เราจะแจ้งให้ทราบก่อนมีผลบังคับใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เราอาจไม่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ
  เมื่อท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์หรือบริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่นี้
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและต้องการแจ้งให้ท่านทราบ เราขอพิจารณาวิธีการแจ้งแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึง การแจ้งทางอีเมล (ตามที่ท่านเคยระบุไว้) ทางข้อความที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านในเว็บไซต์นี้ หรือการแจ้งประกาศไว้ในเว็บไซต์
  และเราสงวนสิทธิ์ในการเชื้อเชิญให้ท่านยอมรับข้อตกลงโดยการคลิก “ตกลง” หรือ “ข้าพเจ้ายินยอม” โดยการทำเครื่องหมายถูก หรือโดยวิธีการใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นการยืนยันจากท่าน รวมทั้งการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์หรือบริการหลังจากที่มีการแจ้ง
  ซึ่งถือว่าในช่วงเวลานั้นท่านยอมรับและผูกมัดภายใต้ข้อนี้ ด้วยข้อตกลงใหม่ โดยไม่สนใจว่าท่านได้อ่านข้อตกลงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วหรือไม่ (เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น
  ท่านสามารถหยุดใช้บริการของเรา หรือยกเลิกบัญชีของท่าน
 • หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอันเกี่ยวกับเงินในบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน ซึ่งเรามีสิทธิ์พิจารณาวิธีการแจ้งที่เหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

การเปิดและดูแลรักษาบัญชีของท่าน

 • ท่านต้องลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับเรา เพื่อเข้าถึงเกมส์บริการวางเดิมพันของ SIAMPOKER
 • ท่านยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราในการลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงขั้นตอนการฝาก-ถอน/รายละเอียดของธนาคาร (จำเป็นต้องมี)
  ท่านต้องให้ข้อมูลตามจริงในการเปิดบัญชี หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะถือว่าท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิกและเงินทั้งหมดในบัญชีจะถูกริบ ท่านยินยอมที่จะจัดหาเอกสารใดๆเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับการร้องขอจากเรา
  ท่านมอบสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่เราในการพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (ข้อมูลส่วนตัว) โดยข้อมูลส่วนตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นที่เรามีสิทธิ์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามเหมาะสม
  เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ดังกล่าวและเราได้รับแบบฟอร์มไว้แล้ว นั่นถือว่าท่านเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว(ลูกค้า) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม มีเพียงลูกค้าของเราเท่านั้นที่สามารถใช้บริการและวางเดิมพันได้ตามเงินที่อยู่ในบัญชี
 • ในการเปิดบัญชีกับเรา ท่านต้องรับรองการกระทำดังต่อไปนี้
 • หากท่านต้องการวางเดิมพันกับ SIAMPOKER ท่านควรรับทราบกฎหมายในประเทศของท่าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ๆท่านวางเดิมพัน ซึ่งสั่งห้ามการเดิมพันออนไลน์(โดยรวมคือ การพนัน) ซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการของเรา ท่านรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่กลับคำว่าจะไม่มีการสงวนหรือตั้งข้อจำกัดต่อเว็บไซต์
  ที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือลงทะเบียนบัญชีในกรณีที่
  – ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ห้ามการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือการบริการของ SIAMPOKER ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
  – ท่านอยู่ในพื้นที่ที่การพนันเป็นเรื่องต้องห้าม
  – หากท่านพักอาศัยในประเทศที่ห้ามมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเกมส์การพนัน
  – หากท่านพักอาศัยในประเทศหรือเขตอำนาจตามกฎหมายดังต่อไปนี้ :
 • เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
 • เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า
 • เขตการปกครองพิเศษสหรัฐอเมริกา
 • เขตการปกครองพิเศษของสหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, สวิตเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, ไซปรัส, ตุรกี, ไต้หวัน, สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ( โดยรวม ” ประเทศต้องห้าม ” )
  ท่านยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราที่ได้รับการนำเสนออาจทำให้ท่านเสียเงินจากการวางเดิมพันและท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียเดิมพันแต่เพียงผู้เดียว
  – ท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและสามารถวางเดิมพันหรือเล่นการพนันได้ (บรรลุนิติภาวะ)
  – ท่านยังไม่เคยโดนเรายกเลิกบัญชีผู้ใช้มาก่อน
  – ท่านเปิดบัญชีผู้ใช้กับเราได้เพียงบัญชีเดียว เราจะยกเลิกเมื่อพบว่าท่านเปิดหลายบัญชี หรือเราจะรวมบัญชีเหล่านั้นให้เป็นเพียงบัญชีเดียวเมื่อพบว่าได้รับเงินชนะเดิมพันจนผิดสังเกต โดยเรามีสิทธิ์พิจารณาดำเนินการกับกรณีเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว
  – ท่านยอมรับว่าเราสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ในการจัดการกับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 2 บัญชีขึ้นไป ตามความเหมาะสม
  5. ท่านควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่พบความผิดปกติของยอดคงเหลือในบัญชี นี่จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแสดงประวัติทางธุรกรรมตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีครั้งล่าสุด
  หากเราไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆของยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านภายใน 30 วัน ถือว่าท่านยินยอมให้เงินหรือสิ่งนั้นๆที่ได้รับมาทั้งหมดในบัญชีของท่านถูกริบไป และยอมรับผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว

การตรวจสอบตัวตน

 • ท่านต้องรับรองว่า
  – ชื่อและที่อยู่ที่ท่านใช้ในการเปิดบัญชีถูกต้อง
  – เงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีต้องเป็นเงินของท่านโดยชอบธรรม
 • เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงนี้ ถือว่าท่านมอบสิทธิ์ให้ SIAMPOKER เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง ท่านยินยอมว่าจะมอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำขอของเราเป็นระยะๆ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินใดๆในบัญชีของท่าน
 • ในช่วงที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นั้น เราอาจไม่อนุญาตท่านให้ทำการถอนเงินจากบัญชีหรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ โปรดทราบว่าอาจมีการตรวจสอบซ้ำอีก เพื่อเหตุผลด้านกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย และธุรกิจ หากการจำกัดการเข้าถึงสร้างปัญหาให้ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางแชท
 • ในบางกรณี SIAMPOKER อาจต้องติดต่อให้ท่านนำเสนอข้อมูลแก่เราโดยตรง เพื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ด้วยจุดประสงค์ทางการตรวจสอบนี้ เรามีสิทธิ์ส่งคำร้องให้ท่านจัดส่งหลักฐานอันเป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเรามีแหตุผลมาสนับสนุนให้เชื่อว่าท่านให้ข้อมูลเท็จโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน
  โดยเราจะไม่อนุญาตให้กระทำการใดกับเงินฝากในบัญชี ซึ่งอาจตามมาด้วยการถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในภายหลัง
 • ลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นถือว่าเป็นความผิดอาญา หากเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เราจะทำการระงับบัญชีของท่านจนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด
  ในกรณีที่พบว่าท่านอายุต่ำกว่ากำหนดและวางเดิมพันหรือทำธุรกรรมกับเรา เราจะดำเนินการดังนี้
  – บัญชีผู้ใช้ของท่านจะถูกยกเลิก
  – ทุกการทำธุรกรรมในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะถือเป็นโมฆะ และเราจะคืนเงินที่ท่านเคยฝากในบัญชีผู้ใช้คืนตามวิธีที่ท่านโอน หรือผ่านทางวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม
  – การฝากเงินในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ทางเราจะดำเนินการโอนคืน
  – เงินชนะที่ได้รับมาในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกริบ (และอาจจะถูกหักลบออกจากเงินที่เราจะคืนให้)
 • ยูสเซอร์ รหัสผ่าน เลขรหัสลับส่วนตัว และข้อมูลของลูกค้า
  – เพื่อป้องกันเงินในบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ท่านต้องระบุตัวตนด้วยยูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน(ข้อมูลเข้าใช้งานบัญชี) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้เป็นความลับและท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานนั้นๆหรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชี
  โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อบุคคลที่สาม หากท่านกังวลว่ามีบุคคลที่สามเข้าใช้งาน ยูสเซอร์ของท่านโดยไม่อนุญาต กรุณาแจ้งเราให้ทราบโดยด่วนเพื่อรับข้อมูลการเข้าถึงบัญชีใหม่
  – เราอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบเป็นระยะ หรือหากเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการในทางที่ผิด เราอาจระงับการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้าใช้งานบัญชีหลังจากแจ้งให้ท่านทราบก่อน
 • บัญชีเงินจริง
  – หากท่านต้องการใช้บริการของเรา ท่านต้องฝากเงินกับเราตามวิธีการฝากที่เว็บไซต์ ท่านต้องทำการฝากและถอนเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนด ซึ่งท่านต้องศึกษาขั้นตอนการฝากและถอน ซึ้งระบุข้อกำหนดในการฝากขั้นต่ำและสูงสุดไว้ด้วย
  – หากท่านทำการฝากผ่านบัญชีธนาคารของผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาว่าเงินฝากในบัญชีผู้ใช้นี้ไม่มีสิทธิ์นำมาวางเดิมพัน (และเงินชนะใดๆที่ได้มาจากการใช้เงินฝากนี้วางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะ) ในขณะที่เราดำเนินการตรวจสอบ
  – เราไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น ท่านต้องมั่นใจว่ามีเงินมากพอในบัญชีที่จะใช้วางเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาโดยที่ไม่มีเงินเหลือในบัญชีมากพอที่จะวางเดิมพันนี้
  – เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดฝากหรือยอดถอน เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการฝาก-ถอนผ่านทางบุคคลที่สามตามวิธีการโอนที่เลือก โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้
  – เงินชนะจากเดิมพันที่วางด้วยโบนัสหรือเงินโดยชอบธรรมเท่านั้นที่จะปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยด่วนเมื่อระบบเกิดความผิดพลาดและปรับเงินเข้าสู่บัญชีของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันด้วยเงินที่ปรับเข้าบัญชีของท่านเพราะความผิดพลาดใดๆและมีสิทธิ์ปรับยอดเงินในบัญชีของท่านตามยอดที่ปรับผิดทุกเมื่อ
  – ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการดูแลรักษาบัญชีที่เปิดกับเรา ท่านต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการของเราอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 เดือน เพื่อรักษาสถานะของบัญชีให้พร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านและท่านยินยอมให้เราริบยอดคงเหลือและรางวัลในบัญชีทั้งหมด หากบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไป
 • ยอมรับการเดิมพันและการใช้บริการของเรา
  – เราจะยอมรับการวางเดิมพันจากลูกค้าที่เดิมพันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเราเท่านั้น โดยท่านต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เพื่อวางเดิมพันหรือใช้บริการของเรา
  – หากท่านเป็นลูกค้าของเรา การวางเดิมพันของท่านจะถูกเราจดบันทึก IP Address ซึ่งบ่งบอกสถานที่ ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ ยอมรับการวางเดิมพันเมื่อเซิร์ฟเวอร์รับเดิมพันของเรายอมรับการเดิมพันนั้นและบันทึกข้อมูลไว้
  เมื่อท่านวางเดิมพันทางเว็บไซต์หรือการบริการเรียบร้อบแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเรารับเดิมพันและบันทึกการวางเดิมพันนี้แล้ว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้
  – การวางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึงกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักหรือถูกขัดด้วยปัญหาทางเทคนิค
  – ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดิมพันหลังจากที่เรายอมรับการเดิมพันนั้น หากเกิดข้อพิพาทใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งให้เราทราบก่อนทำการยืนยันการวางเดิมพันขั้นสุดท้ายของการวางเดิมพันนั้นหรือก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทนี้และแก้ไขตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว
  – เราขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือไม่อนุญาตให้มีการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันใดๆก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ความพยายามในการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันที่ถูกระงับหรือปิดไปนั้นจะถูกระบบปฎิเสธ
  – เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการวางเดิมพันหรือส่วนของการวางเดิมพันใดๆโดยไม่แจกแจงคำอธิบายและ ระงับหรือยกเลิกบัญชีด้วยเหตุผลใดๆ หากเรามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าการใช้งานบัญชีของท่านต่อไปในอนาคตจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อท่านหรือเรา หรือในระหว่างตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงกฎข้อบังคับหรือนโยบายสิทธิ์ส่วนบุคคล หากเรายืนยันการละเมิดข้อตกลงนี้ได้ หรือเมื่อท่านส่งคำร้องเรียน
  – เราไม่รับผิดชอบต่อความความผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ทำให้ท่านไม่สามารถวางเดิมพันได้อย่างถูกต้อง
  – เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์หรือบริการ หรือเนื้อหา ซึ่งรวมไปถึงความล่าช้าหรือการชะงักของการดำเนินการหรือการส่งถ่ายข้อมูล ความผิดพลาดในการสื่อสาร การใช้งานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  – เรายอมรับการวางเดิมพันจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดของแต่ละเกมนั้นๆเท่านั้น การกำหนดระยะเวลาในการวางเดิมพันนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และท่านต้องยินยอมปฏิบัติตาม หากเกิดการยอมรับเดิมพันที่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เจตนา ถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นโมฆะและเรามีสิทธิ์ยกเลิกเดิมพันนั้น
  – บัญชีผู้ใช้ของท่านต้องมียอดคงเหลือมากกว่ายอดที่ท่านต้องการวางเดิมพัน หากยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการวางเดิมพันนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้เดิมพัน
 • การยกเลิกบัญชีตามข้อตกลงและเงื่อนไข
  – ท่านเป็นผู้ยกเลิกบัญชี
  – เราเป็นผู้ยกเลิกบัญชี
  – ระงับการใช้งานบัญชี
 • ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีที่มียอดคงเหลือมากพอสำหรับการถอนได้ซึ่งการถอนนี้ต้องได้รับคำยืนยันจากเรา โดยเป็นไปตามขั้นตอนการถอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
 • ท่านสามารถยกเลิกบัญชีที่เปิดไว้กับเราได้ตลอดเวลา โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้เราทราบได้ที่พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
 • ในการชำระเงินคงเหลือในบัญชีคืน เราจะโอนคืนวิธีด้วยเดียวกับที่ท่านระบุไว้ในการลงทะเบียนใช้งานบัญชี หรือเราอาจโอนคืนให้ตามช่องทางที่สะดวก
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกของท่าน โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ
 • ในการใช้บริการของเรา ท่านต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากเรา บนเครื่องมือสื่อสารของท่านอาจประกอบด้วย แอปพลิเคชันเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเรา ท่านอาจต้องยินยอมทำตามข้อตกลงของเรา
 • เราไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการใดๆ วางเดิมพันทุกรูปแบบ
 • ท่านรับทราบว่าตัวสร้างเลขสุ่มจะเป็นเครื่องมือแสดงผลลัพธ์ของบริการของเรา และท่านยอมรับการแสดงผลลัพธ์ของทุกเกม ท่านยอมรับว่าการแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างการแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอของท่านและในเกมเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นจะยอมยึดผลลัพธ์ของเกมที่ปรากฎในเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ท่านยอมรับว่าการบันทึกประวัติเกมของเรานั้นถือเป็นที่สิ้นสุดในการกำหนดข้อตกลงและการมีส่วนร่วมของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์และผลลัพธ์ของการเดิมพัน
 • ความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ/ข้อผิดพลาด
  – เมื่อเกิดปัญหากับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เพื่อนำเสนอบริการ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อปัญหาส่งผลให้เกมถูกรบกวน ซึ่งทำให้ไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นที่จุดเดิมได้ เราจะดำเนินตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลด้วยความยุติธรรม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้เล่นอื่น (ซึ่งอาจรวมไปถึงการปรับยอดคงเหลือในบัญชีของท่านให้เท่ากับยอดเดิมหลังการวางเดิมพันครั้งล่าสุดหรือตามข้อมูลที่บันทึกได้จากเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ที่จะถูกใช้เป็นแนวทางแรกที่ใช้ในการแก้ปัญหา)
  – เมื่อเราทำให้เกิดความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด
  – ในกรณีที่มีการเดิมพันก่อนเกมเริ่มขึ้น โดยที่ราคา/ข้อกำหนดที่ได้รับการนำเสนอนั้นแตกต่างจากรูปแบบการเดิมพันโดยทั่วไปอย่างมาก
  – ณ เวลาที่มีการวางเดิมพันซึ่งมีการนำเสนอราคา/ข้อกำหนดที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดกับรายการเดิมพันนั้น
  – ในกรณีที่เราไม่ควรยอมรับเดิมพันหรือมีสิทธิ์ยกเลิกหรือนำกลับมาพิจารณาได้ ให้เดิมพันที่เป็นไปตามกฎการเดิมพัน (เช่น การเดิมพันที่เกิดจากเหตุบังเอิญที่เกี่ยวข้อง)
  – เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการที่เราจ่ายเงินชนะ/ยอดเดิมพันและเงินชนะให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือระบบ
  – เกิดความผิดพลาดในการปรับยอดจำนวนโบนัสเข้าสู่บัญชีของท่าน หรือกรณีใดๆที่ได้รับการพิจารณาจากเราว่าเป็น “ข้อผิดพลาด”
  – ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้
  – ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเดิมพันและพิจารณาราคา ข้อกำหนดให้ถูกต้องตามที่ควรได้รับการแสดงบนเว็บไซต์(ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการแสดงผล) ณ เวลาที่มีการเดิมพัน ซึ่งทำให้เดิมพันนั้นได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เหมาะสมตามที่สมควรจะเป็น
  – ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไข เราจะแจ้งว่าการเดิมพันเป็นโมฆะและปรับเงินเดิมพันนั้นคืนเข้าสู่บัญชีของท่าน
  – เงินใดๆที่ได้รับการปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ควรถูกระงับไว้เพื่อได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขข้อ ซึ่งท่านยอมปฏิบัติตามที่เรากำหนด และจะจ่ายคืนให้เราทันทีที่ได้รับคำร้องขอ ในกรณีที่ท่านมีเงินในบัญชี เราจะดึงเงินส่วนนั้นจากในบัญชีของท่านคืน เรายินยอมที่จะใช้ทุกวิธีทางในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแจ้งให้ท่านให้ทราบโดยเร็ว
  – SIAMPOKER จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ รวมถึง การเสียเงินชนะ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของเราหรือของท่าน
  – หากท่านทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบโดยด่วน
  – เมื่อท่านใช้เงินหรือเงินชนะที่ได้รับจากการปรับเข้าสู่บัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเดิมพันหรือพนัน เราจะยกเลิกการเดิมพันนั้น และระงับเงินชนะนั้นๆ ที่ท่านจะได้รับจากการวางเดิมพันด้วยเงินนั้น หากเราจ่ายเงินชนะจากการที่ท่านเดิมพันด้วยที่เงินที่เกิดจากความผิดพลาด ท่านจะต้องระงับการใช้เงินนั้น เพื่อเราสามารถดึงเงินนั้นคืนจากบัญชีของท่านได้โดยทันทีที่ท่านมียอดคงเหลือเพียงพอ หรือท่านจะทำการชำระคืนตามจำนวนทันทีที่ได้รับการแจ้งจากเรา
 • กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  – เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่ท่านได้รับ อันเกิดจากกรณีใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อพิพาททางการค้า ข้อพิพาทแรงงาน พระราชบัญญัติ ความผิดพลาดหรือเพิกเฉยของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ บริการทางการสื่อสารที่ถูกปิดกั้นหรือเกิดความล้มเหลว ความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆอันเกิดจากบุคคลที่สาม หรือที่เกิดจากปัจจัยภายนอกการควบคุมของเรา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อผูกมัดของเราเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการของเรา โดยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  – เราไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวอันเกิดจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด ในสถานที่ใด หรืออยู่ภายใต้การควบคุมจากเราโดยตรงหรือไม่ ซึ่งอาจปิดกั้นการดำเนินการบริการ หรือปิดกั้นท่านจากการติดต่อเรา
  – เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆในการแสดงผลอันเกิดจากบุคคลที่สามตามข้อตกลงของเรา
 • การอ้างสิทธิ์และข้อพิพาท
  – เราขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินและประกาศการเดิมพันเกมใดๆให้เป็นโมฆะ หากเรามีหลักฐานว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี้
  1. การแข่งขัน/เกมนั้นเกิดข้อสงสัยเรื่องความเที่ยงตรงสุจริต
  2. ราคาหรือเงินรางวัลได้รับการเปลี่ยนแปลง
  3. เกิดการล็อกผล โดยหลักฐานของกรณีที่กล่าวข้างต้นจะได้รับการพิจารณาตามขนาด ปริมาณ และรูปแบบของการวางเดิมพันกับเราตลอดช่องทางการเดิมพันใดๆหรือตามช่องทางการเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นข้อสรุป
  – ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนการเดิมพัน หลังจากที่เรายอมรับ และบันทึกการวางเดิมพันนั้นแล้ว เราไม่ยอมรับข้อผูกมัดที่จะยกเลิกเดิมพันที่วาง ยอมรับ และบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากเกิดข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งเราก่อนการยอมรับเดิมพันขั้นสุดท้าย หรือก่อนเกมที่วางเดิมพันนั้นจะเริ่มขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทตามเหตุที่ได้กล่าวมา และแก้ไขตามเห็นสมควร ตามที่เราเห็นเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว
 • การร้องเรียน
  – หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียนของท่าน ซึ่งจะได้รับการนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าจะได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อยุติ
  – หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของฝ่ายบริการลูกค้า ท่านต้องส่งคำร้องขอรับการพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะต้องระบุเหตุผลที่ปฏิเสธคำตัดสินก่อนหน้านี้ให้ชัดเจน รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำตัดสินจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า(ได้พิจารณาการร้องเรียนอีกครั้งตามสมควรในกรณีนั้นๆ) จะถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย
  – เมื่อเราต้องการติดต่อท่าน เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน ทันทีที่ท่านได้รับอีเมลล์หรือการสนทนาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์
 • การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข
  – เราจะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านละเมิดข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ภายใต้ข้อตกลง ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการริบยอดคงเหลือใดๆจากท่าน เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดนี้ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆต่อการละเมิดข้อตกลงดังที่กล่าวมา
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  – ข้อมูลบัญชีของท่านได้รับการเก็บรักษาและได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ ความสำคัญในการใช้งานและบริการของท่านทำให้เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับท่าน รวมถึง ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลบัญชีธนาคาร
  – บางครั้งเราอาจร้องขอให้ท่านนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ
  – เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายเมื่อเกิดกรณีที่ได้รับการร้องขอทางกฎหมาย อำนาจรัฐ หรือการควบคุมกฎระเบียบ (เช่น เราจะให้ข้อมูลกับทางองค์กรหรือผู้มีอำนาจ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบการฟอกเงิน ฉ้อโกง หรือการทุจริตอื่นๆ) เพื่อการอายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย
 • การรับประกัน
  – เราจะพยายามนำเสนอบริการด้วยทักษะและความระมัดระวัง เราจะไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือทางอ้อม เงื่อนไขด้านความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามจุดประสงค์ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องนั้นจะไม่ได้รับประกัน
  – เราไม่รับประกันว่า บริการของเราจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ถูกรบกวน ถูกกาลเทศะ ปลอดภัยหรือไร้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัส บัก หรือการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามจุดประสงค์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทำให้เกิดผลหรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบริการของเรา
  – ในกรณีที่ระบบหรือการสื่อสารขัดข้อง เนื่องจากเครื่องมือสุ่มตัวเลข การชำระเดิมพัน ผลการแข่งขัน หรือส่วนอื่นๆของบริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเดิมพันที่เกมหรือการแข่งขัน ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ยินดีต้อนรับสู่ SIAMPOKER หนึ่งในผู้นำเว็บไซต์การเล่นเกมส์โป๊กเกอร์ออนไลน์ในเอเชีย ที่ส่งตรงถึงบ้านท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับการเล่นเดิมพันออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย เกมส์โป๊กเกอร์, โดมิโน่, ซีมี(โดมิโน่ป๊อก9),และเรียงชุดไพ่(CAPSA) พบกับเกมส์เดิมพันออนไลน์ได้ที่นี่